Yıldız kaydı anda tutulan dilekler

yildiz-kaymasi-karikaturu

Komik Resimler | 0 Comments

   Bakteriye aşık olan komik karikatür

bakteriye-asik-olan-komik-resim

Komik Resimler | 0 Comments

   Misafirliğe gelen minik çocuk karikatürü

misafirlige-gelen-minik-cocuk-karikaturu

Komik Resimler | 0 Comments

   Çocuk, evlat isteme duası

Çocuk sahibi olmak isteyenlerin okuyabilecekleri dualar

Dünyanın en güzel duygularından biri olan çocuk sahibi olmak isteyen eşlerin Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun önerdiği aşağıdaki dualardan yararlanabilirler. Allah sizlere de evlat sahibi olmayı nasip etsin.

HZ. ZEKERİYA’NIN DUALARINDAN, ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTEYEN KİŞİLERİN OKUYACAĞI DUÂ

Duanın Orijinal Hali

Ey Rabbim, beni yalnız başıma bırakma. (Hayırlı bir evlat nasip et) Sen varislerin en hayırlısısm. (Enbiya/89)

Ey Rabbim, bana kendi yanından (lütuf ve kereminle) tertemiz ve mübarek bir çocuk ihsan et. Şüphe yok ki sen duayı işiten (ve kabul eden)sin. (Al-i İmran/38)

Ey Rabbim, bana salih kullarından olan bir çocuk ihsan et. (Saffat/100)

 

Genel | 0 Comments

   Öğrencilerin derslerini anlamaları ve Eğitim hayatlarında başarıları için okunan dualar

Öğrencilerin eğitim hayatlarında daha başarılı olmaları, anlama ve öğrenme kabiliyetlerini daha iyi durumlara taşımaları için okunacak bir duadır. Okulda ve derste öğrencinin daha iyi anlama ve kavrama duygularının gelişmesi niyetinde bir duadır. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun tavsiye ettiği dualardandır.

ogrencilerin-daha-verimli-calismasi-icin-yapilacak-bir-dua

 

 

 

 

 

 

 

 

Duanın Okunuşu

(Allahümmerhamni biterki’l-maasi ebeden ma ebkayteni verhamni en etekellefe mala yanini varzukni husnen nazari fima yurdike anni.Allahümme bedias- semavati ve’l-ardi zelcelali ve’l-ikrami ve’1-izzetilleti la türamü, es’elüke ya Allahü ya rahmanu bicelalike ve nuri vechike en tulzime kalbi hifza kitabike kema allemteni ver- zukni en edüvehu ale’n-nahvillezi yurdike anni.Allahümme bedias-semavati ve’l-ardi zelcelali ve’l-ikrami ve’1-izzetilleti la türamu,es elüke ya Allahu ya rahmanu bicelalike ve nuri vechike en tünevvire bikitabike basari ve en tutlika bihi lisani ve en tüferrice bihi an kalbi ve en tesraha bihi sadri,ve en tümlie bihi bedeni, li ennehu la yuinuni ale’l- hakki gayruke vela yu’tihi illa ente vela havle vela kuvvete illa billahi!-aliyyi’l-azim)
Duanın Anlamı

“Allah’im! Beni hayatta biraktigin sürece günahlari terk ettirmekle bana merhamet eyle. Beni ilgilendirmeyen isleri bana yükleme.Seni razi edecek seylere güzel bakmayi bana nasip eyle. Ey göklerin ve yerin yaraticisi,ey ulasilmayacak kadar yüksek celal ve ihsan sahibi, ey Allah, ey Rahman! Celalin hürmetine, yüzünün nuru hürmetine, Kurani istedigin gibi ezberlememi nasip eyle. Seni razi edecek sekilde okumami nasip eyle. Ey gökleri ve yeri yaratan celal ve ikram sahibi, ey ulasilamayacak kadar yüksek izzet sahibi Allah’im, ey Allah, ey Rahman! Celalin ve yüzünün nuru hürmetine kitabinla gözümü nurlandirmani, dilimi çözmeni, kalbimi genisletmeni ve bedenimle onu yasamami isterim. Çünkü hakka karsi bana senden baskasi yardim edemez, onu ancak sen verirsin. Güç ve kuvvet ancak yüce ve ulu Allah’

Genel | 0 Comments

   Hastalık, Ameliyat öncesi için şifa niyetine okunan dualar

Bir yakınınızın şifaya kavuşması, ameliyat yada tedavi öncesinde ve sırasında okuyabileceğiniz, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun önerdiği bir duadır.  Hastalıklar bizi yada sevdiklerimizi bulduğunda, artık bir çok şey önemini yitirmiş olur. Bazen mucizeler bir dua uzaklıkta olabilir.
Allah yardımcınız olsun.

 

hastalik-ve-ameliyat-oncesinde-sifa-icin-okunacak-dualar

 

 

 

 

 

Duanın Okunuşu
Allahümme inni es’elüke’l-afiyete fi’d-dünya ve’l-ahırati, Allahümme inni es’elüke’l-afve ve’l-afiyete fi dini ve dünyaye ve ehli ve mali, Allahümmestur avrati ve amin rav’ati. Allahümmehfazni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an şimali ve min fevki ve e’uzü bi-azametike en uğtale min tahti. Allahümme ağnini bi’l-ilmi ve zeyyinni bi’l-hilml ve kerrimni bi’t-takva ve cemmilnl bi’l-afiyeti.

Duanın Anlamı
Allah’ım, Senden dünyada ve ahirette huzur ve sağlık isterim. Allah’ım, Senden, dinim, dünyam, çoluk çocuğum ve malım için af ve afiyet isterim. Allah’ım, ayıplarımı kapat, beni korkularımdan güvene kavuştur. Allah’ım, beni, önemden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve başımdan gelecek her türlü hastalıklardan, kötülüklerden koru. Gelecek bir kötülükle tuzağa düşürülmekten, yere vurulmaktan senin yüceliğine sığınırım. Allah’ım beni ilim ile zenginleştir, hilm ile süsle, takva ile kereme kavuştur, afiyetle güzelleştir.

Genel | 0 Comments

   Dualar ve Aminler

Bir çok rızkın ve kapının anahtarıdır, samimi ve içten okunan dualar.  Eskiler Dünya Dualar üzerine kurudu derler. Maddi ve manevi çok sıkıntılı olduğumuz zamanlarda belkide yapılabilecek en doğru yol, ellerimizi Allah’a kaldırıp dua etmektir. Tabi tüm ruh temizliği ve dürüstlükle yapılması gerekir duaların.

 

 

Dualar ve Aminler | 0 Comments

   Psikolojik sorunlar ve kötü zamanlar için okunan dualar

Çok zor dönemlerden ve çaresizlikten yakınanlar için Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun önerdiği bir duadır. Özellikle psikolojik olarak kendini bir çıkmazın içinde hissedenlerin bu problemden çıkması için okunabilecek bir duadır.
Allah yardım etsin dileğiyle…

psikolojik-sikinti-cekenler-icin-yapilacak-dualar


Duanın Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim. İlahi bi-ahassi sıfatike ve bi-izzi celalike ve bi-a’zami esma’ike ve bi-ısmeti enbiyaike ve bi-nuri evliyoike ve bi-demi şuhedaike es’eluke ziyadeten fi’l-ilmi ve tevbeten kable’l-mevti ve rahaten inde’l-mevti ve mağfireten ba’de’l-mevti ve necaten mine’n-nari ve duhulerı fi’l-cenneti ve afiyeten fi’d-dünya ve’l-ahirati bi-rahmetike ya erhame’r-rahimin. İlahi bi-hakki Hüseynin ve ahihi ve ceddihi ve ebihi ve ümmihi ve benihi hallisni mimma enefih, bi-rahmetike ya erhame’r-rahimin.

Duanın Anlamı
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Ya Rabbi, sıfatların, yüce saltanatın, en güzel isimlerin yüzü hürmetine, peygamberlerinin temizliği, velilerinin nuru, şehidlerinin kanı yüzü hürmetine ilmimi arttır, ölmezden önce tevbe, ölürken rahatlık, öldükten sonra mağfiret, cehennemden kurtuluş, cennete giriş nasib eyle, dünyada da ahirette de afiyet ve huzur ver, ey merhametlilerin merhametlisi, rahmetin yüzü hürmetine duamı kabul buyur. İlahi Hüseyn ve kardeşi yüzü hürmetine, dedesi, babası yüzü hürmetine, anası ve oğulları yüzü hürmetine beni bulunduğum darlıktan kurtar, ey merhametlilerin merhametlisi rahmetinle isteğimi kabul buyur.

Genel | 0 Comments

   Bilimsel Araştırma Metodları ve Basamakları Nelerdir?

Herhangi bir konu üzerine bilimsel araştırma ve tez hazırlamak için uyulması ve uygulanması gereken bir takım kurallar vardır. Bilimsel yöntemler kullanılarak hazırlanacak ögenin tüm fonksiyonel ve varsayımsal analizleri bize çok gelişmiş perspektiften olaylara bakabilmemizi sağlayacaktır.

Bilimsel bir araştırma yapmanın yöntem ve basamakları siz okulevi.com kullanıcıları için bilimsel bir şekilde açıklanmıştır. 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA METODLARI

BİLİM

• Nesnel sağlamlığı olan bilgiler bütünü
• Neden/sonuç ilişkilerinin ifade edildiği sistematik bilgiler birikimi
• Biriktirilen kaydedilen sistematik bilgi anlamlarına gelir.

BİLİMSEL YÖNTEM

•Kanıtlanmış bilgi elde etmek için izlenen yol
-Problem çözmek için izlenecek düzenli yol
Açık seçik, denetlenebilir, yansız , eleştirici ve düzeltici, deneyici, seçici, akla uygundur.
Yaşadığımız,hissettiğimiz ortamlarda ortaya çıkan veya çıkabilecek durum ve sorunları anlamak, vurgulamak, yorumlamak ve çözüm önerileri sunmak için yapılan düzenli çalışmaların tümüdür

Araştırma Nedir?

Sistematik inceleme, soruşturmadır (Hitchcock and Hughes)
Sistematik bir şekilde sorular sorma, sistematik inceleme yöntemidir (Bell)
Veri toplama ve bu verileri analiz etme sürecidir (Hitchcock and Hughes)
Arama, öğrenme, bilinmeyeni bilinir hale getirme, karanlığa ışık tutma sürecidir (Cebeci)
Bilginin bulunması, geliştirilmesi ve gerçeğe uygun olup olmadığının kontrol edilmesi için harcanan çabadır (Aslantürk)
Amaçlı, planlı ve sistemli olarak verilerin toplanması, gruplandırılması, analizi, sentezi, açıklanması, yorumlanması ve değerlendirilmesi işlemleriyle problemlere güvenilir çözüm yolları bulma sürecidir (Kaptan)
Bilimsel çözümleme yönteminin formal, sistemli ve dikkatli bir biçimde uygulanmasıdır (Kaptan)
Karşılaşılan bir güçlüğün giderilmesi için bilimsel yöntemin uygulanması ya da planlı ve sistemli olarak verilerin toplanması, çözümlenişi (analiz), yorumlanarak sonucun raporlaştırılması ile problemlere güvenilir çözümler arama sürecidir (Karasar)

Bilimsel Araştırma  ———->   Sistematik İnceleme  ———–>  Veri Toplama (Analiz Etme)   ———->  Yargıya varma

Bilimsel araştırmanın amaçları

 • Olayların tanımlanması,sınıflaması…
 • Olaylar arasındaki ilişkileri bulmak
 • Olayları anlamak ve açıklamak
 • Olayların önceden tahmin edilmesi
 • Olayların kontrolü
 • İlişkilerin içindeki sebepleri incelemek

 

Problemi Tespit Etme

Problem tespit etme araştırmanın en zor aşamasıdır. Problemin ilk önce hissedilmesi, fikir olarak edinilmesi ve son aşamada tanımlanması gerekir.
Problemin seçiminde bilimsel ahlak kurallarına uymak zorunludur
Problemin bilimsel olarak çözülebilir bir problem olması gerekir
Seçilen problemin yeni ve güncel olması gerekir
Problemin çözümüyle bir ihtiyaca cevap vermek zorunluluğu vardır
Araştırma yapacak olar kişi kendine şu soruyu sormalıdır: Neden bu konuda araştırma yapacağım?
Araştırdığımız konu bize fayda sağlamalıdır. Yarar sağlamayan, problem olamaz

Problem seçimi

• Genel ölçütler:
– Çözülebilirlik
– Önemlilik
– Yenilik
– Etik kurallara uygun olarak araştırılabilirlik

• Özel ölçütler:
– Alanda yeterlilik
– Yöntem ve tekniklerde yeterlilik
– Veri toplama izni
– Zaman ve olanak yeterliliği

Problemi Tanımlama

Araştırma probleminin tanımlanması, onun nicel ve nitel ayrıntıları ile araştırılacak biçimde ifade edilmesidir
Problem açık, seçik ve anlaşılabilir biçimde ifade edilmelidir
Soru cümlesi biçiminde ifade edilmesi araştırmayı kolaylaştırır.

Problem cümlesi

 • Dişlerin Gömülü Kalması ile Genetik Arasında Bir İlişki Varmıdır?
 • Diş çürükleri odontojenik kistlere sebep olur mu?
 • Osteoporozlu hastalarda dental implant kayıpları daha fazla olur mu? Gibi soru cümlelelerinden oluşmaldır.

Hipotez Kurma

 • Varsayım veya hipotez, bilimsel yöntemde olaylar arasında ilişkiler kurmak ve olayları bir nedene bağlamak üzere tasarlanan ve geçerli sayılan bir önermedir
 • Doğruluğu istatistiksel tekniklerle ile irdelenecek önermelere denir.
 • H0 ve H1 şeklinde ifade edilir
 • H0 araştırma konusuna göre sıfır –null, yokluk, farksızlık önemsizlik veya eşitlik- hipotezi olarak bilinir
 • H1 ise H0 hipotezinin karşıt veya alternatif hipotezidir

Örnek: Deneklerin akademik başarıları cinsiyete göre değişir mi???

 • H0: farklı cinsiyete sahip deneklerin akademik başarıları arasında anlamlı –önemli- bir farklılık yoktur
 • H1:farklı cinsiyete sahip deneklerin akademik başarıları arasında anlamlı bir farklılık vardır
 • H0: Deneklerin akademik başarıları cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermez
 • H1: Deneklerin akademik başarıları cinsiyete göre anlamlı bir farklılık gösterir
 • Hipotez, araştırmacının araştırma problemindeki değişkenler arasında ne tür bir ilişki olduğuna dair beklentilerini ve yargılarını ifade eder

Hipotez hiçbir kuşkuya yer vermeyecek şekilde doğrulanırsa ,evrensel gerçek halini alır. Buna Kanun (Yasa) denir, Hipotez kısmen doğrulanır, tamamen reddedilmezse ve yeni bulgularla desteklenirse Teori (Kuram) haline gelir, Hipotez doğrulanmazsa,değiştirilir ve kalan basamaklar yeniden uygulanır.

Veri Toplama

Veri Türleri

1-Belgesel tarama (kütüphane)
2-Gözlem
3-Görüşme(Mülakat)
4- Anket
5- Yazışma
6- Internetten oluşur

Anket

Anket; bir probleme ilgili olarak çeşitli kimselerin bilgi, tecrübe, inanış, görüş ve düşüncelerini almak için yapılan soruşturmadır.
Hangi durumlarda ANKET kullanılarak veri toplanır?

 • Büyük ve dağınık bir örneklemden veri toplanmak istendiğinde
 • Toplanacak bilginin ne olduğunun açık seçik olarak bilindiği durumlarda
 • Güvenilir bir veri toplama ortamının olduğuna inanıldığında
 • Yüz yüze ilişkiyi gerektirmeyen ve benzer sorulara benzer cevapların alınabileceği durumlarda
 • Veri toplama için yeterli zamanın olduğu durumlarda
 • Maddi imkanların anket düzenlemeye müsait olduğu durumlarda
 • Veri toplanacak grubun soruları okuyup anlayabileceğinden emin olunduğu durumlarda

Mülakat

Mülakat yapan kişi ile mülakat yapılan kişi arasında belli bir konuda o kişinin görüş, düşünce ve bilgilerini açığa çıkarmayı amaçlayan konuşmalardır
Ne Zaman Mülakat Yapılır?

 • Gerçekten mülakatla elde edilebilecek detaylı bilgiye araştırmada ihtiyaç var mı?
 • Küçük bir örneklemden toplanacak veri gerçekten anlamlı ve güvenilir midir?
 • Anketlere hazırlık yapmak istendiğinde
 • Anketleri takiben ilave bilgi toplamak için
 • Diğer veri toplama yöntemlerini desteklemek ve çeşitleme yapmak için

Gözlem
Gözlem, herhangi bir ortamda ya da kurumda oluşan davranışı ayrıntılı olarak tanımlamak amacıyla kullanılan bir veri toplama tekniğidir
Gözlemin Sınırlılıkları

 • Kontrolün olmaması
 • Sayısallaştırma güçlüğü
 • Örneklem küçüklüğü
 • Alana giriş güçlüğü
 • Gizliliğin ortadan kalkması

Konuyla İlişkili Kaynakların Taranması

Problem ortaya konduktan sonra, konuyla ilişkili kaynaklar taranır; elde edilen kuramsal bulgulara ve araştırma bulgularına dayalı bilgiler bir araya getirilerek kaynak taraması bölümü yazılır. Araştırma raporlaştırılırken kaynak taramasına ilişkin bilgiler, problemle en az ilişkili olandan en çok ilişkili olana doğru, diğer bir deyişle, genelden özele doğru sıralanmalıdır

Bilgi Kaynağı Türleri

Birincil Kaynaklar
Geçerli bilimsel ve teknik bilgiyi kendisinde bulunduran kaynaklar

Genel | 0 Comments

   Embriyonun sağlıklı gelişebilmesi için anne adayının yapması gerekenler nelerdir?

Hamile olduğunuzu öğrendiğiniz andan itibaren artık hiç bir şey eskisi gibi olmayacaktır. Kişisel önemsemediğiniz sabah kahvaltısı bile artık önemli olacak, tek bir bedende sizin yanı sıra birinin daha hayat bulduğunu bileceksiniz. Anne adaylarının düzenli ve kaliteli beslenmeleri doğum evresine kadar çok önemlidir. Düzenli ve gerekli besinsel ögeleri alan anne adayı, dünyaya bir o kadar sağlıklı bebek getirmenin matematiksel oranını artırmaktadır. Hamile iken bir anne adayı neler yapmalı, neler yapmamalıdır. Öncelikle şunun altını kalın bir şekilde çizmek gerekiyor, her ne sebeple olursa olsun anne adayı hamileliği sürecince kesinlikle sigara, alkol ve uyuşturucu madde kullanmamalıdır. Bu bebek sağlığı için olmazsa olmaz önemlidir.

Hamilelikten önce yapılan perhiz ve diyetler, gebelikle birlikte bırakılmalı veya özel diyetisyenler eşliğinde devam edilmelidir. Unutulmamalıdır ki vitamin ve proteinler eksikliğinden bebek zarar görebilir, doğrudan bir etki olmasa bile bu sizin vücut direncinizin zayıflayacağı, ve bir çok hastalığa davetiye çıkaracağı anlamına gelir. Bu yüzden anne adaylarının sağlıklı ve iyi beslenmeleri çok önemlidir.

Hamilelik süreci boyunca annenin bazı mineral ve vitaminlere ihtiyacı olabilmektedir. Bazen ihtiyacınız olmadığını düşünseniz de doktorunuz her ihtimale karşın bu ek takviyeleri sizlere tavsiye etmekte yada reçete etmektedir.  Bunlar genellikle demir, kalsiyum, folik asit, B12 vitamini ve sudur. Doktorunuzun vereceği önergeler doğrultusunda bunların bir kısmını kullanabilir veya destek olarak alabilirsiniz.

ninniyle_uyuyan_bebek

Hamilelik esnasında tüketimi faydalı besin ve vitaminler

Demir
Demir, kırmızı et, yumurta, tavuk, balık, yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller, kuru meyvelerde bulunur. Demir emilimini artırmak için bu yiyecekler ile birlikte C vitamininden zengin olan taze sıkılmış portakal suyu ile birlikte tüketmek iyi bir tercihtir. Özellikle turunçgiller, sebze ve meyveler C vitamininden zengindir. Çay, kahve ise demir emilimini azaltacağından önerilmez. Özellikle kahvaltılarda yumurtanın yanında çay içmek, demir emilimini azaltacağından, çay veya kahve yerine portakal suyu önerilmektedir.

Kalsiyum
Gebelik süresince kemik yapısını oluşturan kalsiyumun yeterli miktarda alınması, bebeğin iskelet yapısını geliştirdiği gibi, annenin de kemik kütlesini korumasına yardımcı olur. Eğer gebelik sürecinde yeterli kalsiyum alabilirseniz, ileride oluşabilecek osteoporoza karşı da kendinizi korumuş olursunuz. Süt, yoğurt, peynir, pekmez, fındık, kuru baklagiller ve yeşil yapraklı sebzeler zengin kalsiyum kaynaklarıdır.

Su Tüketimi
Gebelikte bol su tüketimi hem anne hem bebek açısından çok faydalıdır. Anne adayı günde yaklaşık 2 – 3 litre kadar su içmelidir. Bu yaklaşık olarak 10-12 bardak civarındadır. Yanınızda pet şişe taşırsanız gün içerisinde hiç fark etmeden bol miktarda su içtiğinizi görebilirsiniz.

Tüm bu bilgiler size tavsiye olarak verilmekle birlikte, doktorunuzun vereceği direktifler doğrultusunda hareket edilmesi en güvenilir ve doğru yöntemlerdir.

Genel | 0 Comments